Raport expertiza tehnica imobil

EXPERTIZA TEHNICA A CLADIRII

Expertiza tehnica evalueaza prin metode specifice nivelul de protectie si starea tehnica a constructiei existente comparand starea structurii de rezistenta cu cea rezultata din prevederile reglementarilor tehnice in vigoare. Prin expertiza se stabileste gradul de asigurare al unei constructii la actiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) si se recomanda solutii tehnice care sa asigure stabilitatea si fiabilitatea constructiei.

Expertiza tehnica se efectueaza pentru constructii existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administratiei publice locale (primarie) prin Certificatul de urbanism pentru situatii de tipul:

  • pericol de prabusire a constructiei;
  • interventii la cladiri;
  • extinderea pe orizontala sau verticala;
  • construirea in vecinatatea unei cladiri existente;
  • demolarea unei cladiri etc.

Proiectul va trebui s√£ aiba acceptul expertului privind solutia tehnica dezvoltata de proiectant.

Expertizarea tehnica de calitate permite cunoasterea starii tehnice a unei constructii existente sau a modului in care un proiect respecta cerintele prevazute de lege, in vederea fundamentarii masurilor de interventie. Aceasta activitate se desfasoara de catre experti tehnici de calitate, atestati, atunci cand o reglementare legala ori un organism cu atributii de control al statului in domeniul calitatii constructiilor prevede acest lucru sau cand o situatie deosebita o impune.

Costul unei expertize tehnice difera in functie de gradul de complexitate si dificultatea constructiei expertizate, incercarile si analizele de laborator necesare, tehnica si tehnologia de expertizare adoptata sau necesara si alte elemente pe care le poate defini expertul tehnic.

Compare

Suna