Documentatie cadastrala

Cartea Funciara si intabulare apartamente

Obtinerea numarului cadastral si inscrierea in cartea funciara pentru apartament se face in baza actelor juridice si a unei documentatii tehnice intocmite de catre un expert autorizat de catre ANCPI sau OCPI.

Documentatia tehnica este reprezentata prin schite, relevee, planuri topografice in format analogic si digital – (format. Cpmx – fisier .cp)

Partea juridica este alcatuita in baza actelor de proprietate cuprinzand informatii referitoare la proprietari si modul de dobandire al dreptului de proprietate, caracteristici ale imobilului precum suprafete, dimensiuni si informatii referitoare la sarcinile ce pot fi constituite asupra imobilului (ipoteci, privilegii), certificate fiscal.

In urma masuratorilor executate la fata locului, specialistii realizeaza identificarea, masurarea si descrierea imobilului. In urma datelor culese, se intocmeste partea tehnica, releveul apartamentului (schita acestuia) si dosarul cadastral.

Dupa intocmirea documentatiei tehnice aceasta se depune pentru avizare la OCPI de care apartineti. Tot in aceasta etapa se platesc si taxele de intabulare aferente. Durata de avizare este de 15 zile lucratoare in regim normal si de 7 zile lucratoare in regim de urgenta. Dupa receptionarea documentatiei si inscrierea in cartea funciara se elibereaza urmatoarele documente care ajung la proprietar:

 • incheierea de carte funciara,
 • extrasul de carte funciara si
 • releveul apartamentului.

Acte necesare la intabulare apartament:

 1. Actele de proprietate ale imobilului:

a) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman: ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc.:

– contract de vanzare cumparare sau contract de construire;

– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizata;

– contract pentru plata in rate si adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) – copie legalizata;

– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.

b) in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):

– certificat de mostenitor,inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor – copii legalizate;

– declaratie notariala de transcriere (doar pentru actele netranscrise in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni) – in original.

c) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
- contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie – copie legalizata;

d) in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei Sentinte Civile:
- Sentinta Civila cu mentiunea definitiva si irevocabila – copie conforma cu originalul (duplicat) emisa de Judecatorie;

e) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995:
- contract de vanzare cumparare – copie legalizata;
- schita anexa contract – copie.

 1. Schita apartamentului (daca exista) – copie.
 2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copii;
 3. Certificat fiscal cu mentiunea „pentru Cadastru si Intabulare” eliberat de Administratia Financiara – Directia Taxe si Impozite (valabil doar in luna in care se depune dosarul cadastral) – in original;

* Pentru Certificatele de mostenire si Sentintele civile emise dupa data de 16.04.2009, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenta) la care se adauga 120 RON (taxa in regim normal prima inregistrare)

** In cazul in care exista diferente intre numele inscris in actele de proprietate si cartea de identitaten, este necesar ca suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).;

*** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii din acte si cea din realitate, se va obtine Adeverinta de la Asociatia de Proprietari din care sa reiasa schimbarea denumirii strazii.

**** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.

***** In cazul in care actele originale au fost pierdute sau plastifiate si au fost obtinute duplicate, se va obtine de la notariat o Declaratie notariala din care sa rezulte ca „in conditii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate si au fost obtinute duplicate”.

Preturile afente documentatie cadastrale la colaboratorii MHT Advisers:

 • Garsoniera – 400 Lei + Taxe OCPI
 • Apartament 2 camere – 450 Lei + Taxe OCPI
 • Apartament 3 camere – 500 Lei + Taxe OCPI
 • Apartament 4 camere – 550 LEi + Taxe OCPI
 • Teren cu casa – 900 Lei + Taxe OCPI *Pretul poate varia in functie de suprafata sau amplasamentul imobilul.
 • RLV spatii comerciale/birouri – 4 lei/mp

Compare

Suna